Friday, 24 September 2010

Question Time!

Rocky Horror
Drama hollol boncyrs gyda'r actorion i gyd yn boncio'i gilydd ar y llwyfan boed yn ddynion, merched neu'r ddau!!

Dyma'r geiriau buaswn ni'n ddewis i ddisgrifio'r ddrama:

Lust
Cariad
Rhywiol
Gwyddonol
Biolegol
Lliwgar
Rhywiol
Gwyllt
Gwych
Gwallgo
Gwahanol
Agoriad Llygaid
Noeth
Dychmygol
Anghreadadwy
Gethin Jones*****

Mr Gethin Jones yn gweiddi "Sugna fy'n nh***" i'r gynulleidfa a merched yn ateb "Okay then, three some!!!"! Er bo'r holl hantics ar y llwyfan wedi fy'n nychryn gymaint wnes bo' fi methu cysgu'n gall neithiwr, doedd be welis i ar y llwyfan dim byd i gymharu a beth oedd yn y gynulleidfa, dynion canol oed mewn trons sgleiniog tynn a merched yn eu 70au mewn fish nets tights a bra's a nicyrs a dyna ni!! Craici a finne mewn dillad reit gall, jeans, siaced a bwts!!

Casgliad: Er mwyn profi gwychder a gwallgofrwydd Rocky Horror maen rhaid i chi brofi'r profiad eich hunain. **Rhybudd** maen bwysig eich bod chi hefo meddwl agored!!!

Question Time-
Ar ol gwallgofrwydd Rocky Horror pendrefynais mae'r ffordd orau i ddod yn nol i realiti oedd i wylio rhaglen wleidyddol!!! Pwy oedd ar y panel:

St Vince Cable: Ysgrifennydd Busnes yr Cabinet, Aelod o'r Blaid Ryddfrydol/Ceidwadwyr.

John Redwood: Aelod o'r Blaid Geidwadol sef un o'r milk snatchers!

Caroline Flint- Llafur

Ian Hislop- Golygydd Private Eye

Medhi Hasan:Is-Olygydd Gwleidyddol.

Wnes i fwynhau'r sioe'n fawr; i ddweud y gwir rwyf wedi dod i'r pendrefyniad mae ryw fath o sioe "punch and judy" yw "Question Time" mewn gwirionnedd, gwleidyddion yn brwydro ac yn cystadlu yn erbyn eu gilydd:

Vince Cable: Chi yw'r bai ein bod ni'n y smonach yma'n y lle cyntaf!

Caroline Flint: Bydd y wlad yn smonach siwr o dan arweinyddiaeth y glymblaid! Rydych chi'n gwneud toriadau enfawr ar adeg lle mae'r economi ond newydd ddechrau datblygu,dydych polisiau chi ddim yn gwneud synnwyr!

Vince Cable: Chi oedd wedi gor-wario (er gwaetha'r ffaith bod y glymblaid di gwario dwbl yr arian gwariodd y blaid Lafur mis Awst llynnedd)

Medhi Hasan (yn taro pawb hefo'i forthwyl): Da chi gyd yn hoples does na ry'n ohonach chi'n gwybod sut i redeg y wlad, Lib Dems sy'n colli cefnogaeth gan nad oes ganddyn nhw asgwrn cefn "Yes conservatives, yes conservatives will do everything you say conservatives, we'll even change our policies so that we can be just like you" a Llafur "You created a mass ASBO problem" ar Ceidwadwyr "Make the poorest more poor, that's what your good at"!!!

Ian Hislop: As the editor of Private Eye, I'll sit here reserving you all and I may crack a joke or two to keep you at ease!

Dw i 'di colli Pob ffydd mewn gwleidyddiaeth, mae'r Blaid Geidwadol yn rhu brysur yn bychanu'r Blaid Lafur i boeni am broblemau'r Wlad!!! Y Blaid Ryddfrydol yn rhu brysur yn actio fel cwn bach i'r Blaid Geidwadol, Y Blaid Lafur yn rhu brysur yn chwilio am arweinydd newydd sy'n dasg ofnadwy o anodd gan nad oes neb yn ddigon deallus i fod yn arweinydd! Mae Plaid Cymru yn rhu brysur yn trio ffigro allan be ydyn nhw...h.y rwy'n cytuno gyda Dafydd Iwan dim yn yr union ru'n ffordd...ond rwy'n sicr yn credu bod yna ormod o liwiau h.y glas, melyn, gwyrdd a coch yn y Blaid ar hyn o bryd, ac os nad oes gan y Blaid y ru'n weledigaeth wleidyddol maen amhosib iddynt bendrefynu ar bolisiau, nid gwleidydd ydwi i wrth gwrs ond yn fy marn i mae Democratiaeth wedi mynd i'r wal ar ol i filoedd ar filoedd bleidleisio nol ym Mis Mai dim ein pleidleisiau ni oedd yn pendrefynu ar arweinyddiaeth ein gwlad ond y Blaid Ryddfrydol...roedd y pwer i gyd yn ei dwylo nhw!!!

Dyna ni.... diwedd y post annisgwyl ar fy mlog!!

Hwyl am y tro!